Nacházíte se zde: Úvod » Profil » Naše specializace

Naše specializace

Zde uvádíme základní přehled právních oborů, ve kterých advokátní kancelář poskytuje právní služby. Konkrétní rozsah právních služeb je vždy upřesněn a vymezen na základě individuálních přání a požadavků klienta.

Hlavní oblasti, ve kterých jsou poskytovány právní služby

Obchodní právo

 • příprava obchodních smluv a jiných právních úkonů
 • zastupování klientů při jednáních s jejich smluvními partnery
 • komplexní právní poradenství v řízení podniků

Právo obchodních společností – korporátní právo

 • zakládání a změny obchodních společností, včetně přípravy a projednání veškerých korporačních dokumentů s klientem (stanovy, společenské smlouvy či zakladatelské listiny, prohlášení atd.)
 • organizování zasedání představenstev a valných hromad, včetně přípravy veškerých dokumentů předkládaných k projednání v těchto orgánech společnosti
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • akcionářské smlouvy
 • problematika ochrany práv většinových i menšinových akcionářů
 • ovládací smlouvy, koncerny
 • smlouvy o převodu obchodního podílu
 • problematika vyloučení společníka ze společnosti
 • práva a povinnosti statutárního orgánu společnosti (jednatel, představenstvo)
 • zastupování v řízení ve věcech obchodního rejstříku
 • právní stanoviska
 • likvidace společnosti

Veřejné zakázky a výběrová řízení

 • komplexní příprava dokumentace a organizování veřejných zakázek jak na straně zadavatelů, tak uchazečů po právní i technické stránce
 • poskytování souvisejících právních porad a konzultací

GDPR - Poradenství a implementace

 • Právní poradenství a konzultace v oblasti GDPR
 • Posouzení povinností GDPR
 • Řešení standardních i zcela specifických problému při implementaci GDPR
 • Hot-line poradenství, samostatné konzultace i vedení komplexních projektů implementace GDPR
 • Vymezení rizikových zpracovatelských operací
 • Analýza rizik pro posouzení dopadu
 • Posouzení dopadu na ochranu osobních údajů
 • Předběžná konzultace s dozorovým orgánem
 • Oznamovací povinnost dozorovému orgánu
 • Školení a workshopy uživatelů o ochraně osobních údajů

Právo nemovitostí a stavební právo

 • komplexní příprava dokumentace pro koupi a prodej nemovitostí (bytová výstavba, komerční centra, průmyslové objekty a další budovy)
 • komplexní příprava dokumentace pro nájmy a podnájmy bytových a nebytových prostor či jiných nemovitostí
 • zastupování před katastrálními úřady
 • zastupování v územním a stavebním řízení
 • realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem
 • poradenství spojené s rozvojem nových realitních projektů od fáze přípravy až po realizaci, včetně poradenství v oblasti hypoték, půjček a jiného úvěrového financování

Právo autorské a práva související, právo ochranných známek, patentové a další práva průmyslová a duševního vlastnictví

 • registrace, převod, obnova ochranných známek
 • zastupování u Úřadu průmyslového vlastnictví (jak v řízení o zápis ochranné známky, tak ve sporném řízení o námitkách proti jejímu zápisu)
 • internetové právo, registrace domén, e-business
 • zastupování ve sporných řízení o registraci domén
 • licenční práva k software (příprava smluvních dokumentů)
 • autorské právo (licenční smlouvy, práva výkonných umělců, poradenství v oblasti výkonu činnosti kolektivních správců)
 • poradenství v oblasti ochrany vynálezů, ochranných známek, průmyslových a užitných vzorů nebo označení původu výrobků

Právo na ochranu osobnosti, právo na ochranu dobré pověsti právnické osoby, právo tiskové a jiné mediální

 • právní poradenství v otázkách ochrany osobních práv a soukromí
 • právní poradenství v otázkách výrobkového marketingu, reklamních aktivit a v otázkách související s ochranou dobré pověsti právnické osoby

Soutěžní právo

 • poradenství v oblasti hospodářské soutěže
 • nekalá soutěž
 • ochrana spotřebitele
 • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ČR
 • právní poradenství v této oblasti práva zahrnuje především konzultace a zpracovávání právních stanovisek k dané problematice

Fúze a akvizice, restrukturalizace podniků, převzetí společností

 • právní poradenství v oblasti fúzí, akvizic (majetkových účastí, podniků)
 • rozdělení společností, převody jmění
 • právní audit (due diligence)
 • zastupování klientů v řízení ve věcech zápisů změn společnosti v obchodním rejstříku¨

Konkurs a vyrovnání

 • přihlášky pohledávek, oddělené uspokojení
 • zastupování věřitelů v konkursním a vyrovnacím řízení
 • incidenční žaloby
 • právní poradenství v době úpadku společnosti

Správa pohledávek

 • komplexní vymáhání pohledávek (smluvní agenda, sporná řízení)
 • právní audit souborů pohledávek
 • poradenství v oblasti prodeje pohledávek, včetně zastupování klientů při vyjednávání s dlužníky

Pracovní právo

 • právní poradenství je v oblasti pracovního práva poskytováno jak společnostem, tak jednotlivcům, zpravidla jako součást větších transakcí
 • příprava pracovních či manažerských smluv
 • zpracování právních stanovisek souvisejících s problematikou ukončení pracovních poměrů či výkonu funkcí
 • náhrady související se zaměstnaneckým poměrem
 • zaměstnávání cizinců (pracovní povolení, povolení k pobytu, víza)
 • komplexní příprava dalších pracovně právních dokumentů podle potřeb klientů

Sporná řízení

 • soudní řízení (obchodní spory, civilní spory, pracovněprávní spory a další)
 • správní řízení (řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů, řízení před katastrálními úřady, stavební řízení, řízení před živnostenskými úřady, řízení před jinými ústředními orgány státní správy)

Kontaktujte nás

Sečtěte a zaokrouhlete (5.5 + 7.8) *

* Prosím vyplňte údaje označené hvězdičkou.

Nahoru