Nacházíte se zde: Úvod » Náš tým

Náš tým

Jaroslav Bursík, JUDr.

 

jaroslav.bursik@bursikaspol.cz
zakladatel advokátní kanceláře. Vizionář, spolutvůrce startup projektů a objevitel nových cest. Od roku 1990 se specializuje na veřejné zakázky a výběrová řízení, právo obchodních společností (start-up projekty), na obchodněprávní spornou agendu, právo nemovitostí a stavební právo, fúze a akvizice, restrukturalizace podniků a převzetí společností, insolvenční právo, internetové právo, právo autorské a právo ochranných známek. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Jakub Grafnetter, Mgr.

 

jakub.grafnetter@bursikaspol.cz
spolupracující advokát. Školitel, odborná autorita, řešitel problematických zadání, tvůrce výkladových pravidel a důsledný praktik. Od roku 2006 se specializuje na veřejné zakázky a výběrová řízení, občanské právo, sporná řízení před soudy a ÚOHS. Přednáší o právu veřejných zakázek. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Lukáš Svoboda, Mgr.

 

lukas.svoboda@bursikaspol.cz
advokátní koncipient. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou. Po ukočnení svého studia získal cenné zkušenosti jako právník městského úřadu v oblasti veřejného práva, zejména práva veřejných zakázek, správního práva,  stavebního práva, pracovního práva a souvisejícího občanského práva. Hovoří česky a anglicky.

Daniel Matušenko, Mgr.

 

daniel.matusenko@bursikaspol.cz
advokátní koncipient. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Je zapsán v seznamu advokátních koncipientů vedeném Českou advokátní komorou. Po ukočnení svého studia získal cenné zkušenosti jako právník řady obchodních společností v oblasti obchodního práva, komplexní správy vymáhání pohledávek, dále správního práva,  stavebního práva, pracovního práva a souvisejícího občanského práva. Hovoří česky a anglicky.

Martina Chalasová, Ing.

 

zakazky@bursikaspol.cz
manažerka veřejných zakázek, management a administrativa. Vystudovala UK v Praze. Ve své profesní praxi se zaměřuje zejména na administrace veřejných zakázek, vedení účetnictví a management projektů.

Jana Havlovicová

 

zakazky@bursikaspol.cz
asistentka oddělení veřejných zakázek, management a administrativa. Ve své profesní praxi se zaměřuje zejména na administrace veřejných zakázek, vedení archivu a management projektů.

Lucie Nekovářová

 

zakazky@akbg.cz
obchodní administrativa a management. Ve své profesní praxi se zaměřuje zejména na soutěžní právo, právo veřejných zakázek a management projektů.

Manažeři veřejných zakázek

 

zakazky@bursikaspol.cz
pro zajištění potřebné flexibility při administrací zadávacích řízení jsme založili specializované oddělení veřejných zakázek (OVZ), které dlouhodobě spolupracuje s dalšími odborníky ve veřejných zakázkách pro zajištění komplexních služeb v této oblasti. Díky profesnímu zaměření našich odborníků na oblasti zejména stavebníctví, zdravotnictví, IT, telekomunikací, médií, pojišťovnictví a další obory je OVZ schopno svým rozsahem pokrýt veškeré potřeby našich klientů, a to jak zadavatelů veřejných zakázek, tak dodavatelů - uchazečů o veřejné zakázky.


Právní asistenti z řad studentů právnických fakult.

Podle požadavků klienta vytváříme ad hoc sdružení advokátů založeného na prověřené tradici, které je schopno obsáhnout svým rozsahem i náročnější právní kauzy.

Při poskytování právních služeb podle potřeby každého klienta dlouhodobě spolupracujeme s notáři, exekutory, překladateli a tlumočníky, daňovými a účetními poradci a dalšími odborníky různých druhů profesí či zaměření, zejména v oblasti nemovitostí a stavebního práva.

Kontaktujte nás

Sečtěte a zaokrouhlete (21.5 + 36.4) *

* Prosím vyplňte údaje označené hvězdičkou.

Nahoru